Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en avoir ras le bol från franska till svenska

Översätt en avoir ras le bol till andra språk