Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en avoir ras-le-bol från franska till svenska

Översätt en avoir ras-le-bol till andra språk