Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en bra idrottare från svenska till franska

brabien
butbra

Översätt en bra idrottare till andra språk