Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en dryg halvtimme från svenska till franska

Översätt en dryg halvtimme till andra språk