Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en emportant från franska till svenska

pristog
avecmed

Översätt en emportant till andra språk