Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en g��ng, ett tillf��lle från svenska till franska

Översätt en g��ng, ett tillf��lle till andra språk