Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en giftermål, ett bröllop, ett äktenskap från svenska till franska

Översätt en giftermål, ett bröllop, ett äktenskap till andra språk