Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en gud från svenska till franska

GudDieu
minmon

Översätt en gud till andra språk