Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en h��jd, en h��jd ��ver havet från svenska till franska

merplus
motvers
vidpour

Översätt en h��jd, en h��jd ��ver havet till andra språk