Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en k��ttgryta med couscousgryn från svenska till franska

medavec

Översätt en k��ttgryta med couscousgryn till andra språk