Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en kilometer till fots från svenska till franska

tillà

Översätt en kilometer till fots till andra språk