Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en mal från svenska till franska

illamal
ontmal

Översätt en mal till andra språk