Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en person från Nantes från svenska till franska

Annons
frånde
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt en person från Nantes till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018