Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en pizza tack från svenska till franska

nivous

Översätt en pizza tack till andra språk