Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en riktning från svenska till franska

motvers
idans
omdans

Översätt en riktning till andra språk