Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en sopstation från svenska till franska

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt en sopstation till andra språk