Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en spis med två plattor från svenska till franska

medavec

Översätt en spis med två plattor till andra språk