Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en tête-à-tête från svenska till franska

Översätt en tête-à-tête till andra språk