Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en träff, ett möte från svenska till franska

Översätt en träff, ett möte till andra språk