Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en tryckare, en dans från svenska till franska

idans
omdans

Översätt en tryckare, en dans till andra språk