Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en vouloir �� quelqu���un från svenska till franska

Översätt en vouloir �� quelqu���un till andra språk