Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en Espagne (f) från svenska till franska

härici
hitici

Översätt en Espagne (f) till andra språk