Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en Suède (f) från svenska till franska

jagmoi

Översätt en Suède (f) till andra språk