Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en bas de från svenska till franska

där
däry
där

Översätt en bas de till andra språk