Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en motståndare från svenska till franska

Annons
Annons

Översätt en motståndare till andra språk