Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en plein Sahara från svenska till franska

medavec

Översätt en plein Sahara till andra språk