Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en profiter pour från svenska till franska

vidpour

Översätt en profiter pour till andra språk