Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en s’adaptant från franska till svenska

queatt

Översätt en s’adaptant till andra språk