Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en vinst, en förtjänst från svenska till franska

Översätt en vinst, en förtjänst till andra språk