Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en vouloir à quelqu’un från franska till svenska

Översätt en vouloir à quelqu’un till andra språk