Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta enfant (mf) från svenska till franska

Översätt enfant (mf) till andra språk