Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta enfin ! från svenska till franska

menmais
tillà

Översätt enfin ! till andra språk