Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta engelska (spr��ket) från svenska till franska

Översätt engelska (spr��ket) till andra språk