Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta enlacé, enlacée från franska till svenska

Översätt enlacé, enlacée till andra språk