Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta enligt min mening från svenska till franska

minmon

Översätt enligt min mening till andra språk