Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta entouré, entourée från franska till svenska

pari

Översätt entouré, entourée till andra språk