Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta entouré, entourée omringa från franska till svenska

pari

Översätt entouré, entourée omringa till andra språk