Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta entouré de, entourée de från svenska till franska

ipar

Översätt entouré de, entourée de till andra språk