Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta entre eux från franska till svenska

euxdem

Översätt entre eux till andra språk