Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta entretien d´embauche från svenska till franska

härici

Översätt entretien d´embauche till andra språk