Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta er från svenska till franska

ervotre
Annons

Översätt er till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018