Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ert kvitto från svenska till franska

ervotre
tillà

Översätt ert kvitto till andra språk