Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta escalade sur rocher från franska till svenska

surom
sur

Översätt escalade sur rocher till andra språk