Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta est situ��, est situ��e från svenska till franska

Översätt est situ��, est situ��e till andra språk