Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta est nommé, est nommée från svenska till franska

Översätt est nommé, est nommée till andra språk