Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta et comme boisson från svenska till franska

somque
somqui

Översätt et comme boisson till andra språk