Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta et le quart från svenska till franska

sjusept
nioneuf
femcinq
nyneuf

Översätt et le quart till andra språk