Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta et comme boisson ? från svenska till franska

somque
somqui

Översätt et comme boisson ? till andra språk