Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta et toi ? från svenska till franska

dutoi
digvous

Översätt et toi ? till andra språk