Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett arom��mn, ett smak��mne från svenska till franska

Översätt ett arom��mn, ett smak��mne till andra språk